Lista podopiecznych

Fundacja ma aktualnie ponad kilkuset podopiecznych potrzebujących Państwa pomocy, a wśród nich (osoby które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych) znajdują się:

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979r.,
  amputacja prawego podudzia, proteza prawego podudzia.

 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992r.,
  Wrodzona malformacja tętniczo-żylna mięśni twarzy; operacja usunięcia anomali twarzy.

 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951r.,
  stwardnienie rozsiane; rehabilitacja

 4. Barzak Marta, ur. 1982
  przewlekła mocznica tj. zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek.

 5. Bąba Adam, ur. 1989r.,
  padaczka lekooporna- niezbędna rehabilitacja.

 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991r.,
  porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 7. Chmielewski Tomasz, ur. 1973r.,
  porażenia centralnego układu nerwowego (porażenia czterokończynowego)- niezbędny wózek inwalidzki.

 8. Chrzan Bartosz, ur. 2002r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja; rehabilitacja.

 9. Chuderska Wiktoria, ur. 2008r.,
  wada wrodzona rąk., potrzebna operacja.

 10. Czaja Dariusz , ur. 1973r.,
  wypadek - upadek z wysokości na wystające pręty - złamania kręgosłupa, paraliż; rehabilitacja.

 11. Czerniak Daniel, ur. 1997r.,
  padaczka, encefalopatia; rehabilitacja.

 12. Dawidziuk Grzegorz, ur. 1949r.,
  niewidomy od 2002r.; rehabilitacja.

 13. Dąbrowska Martyna, ur. 2003r.,
  porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 14. Dobrzyniecki Rafał, ur. 1974r.,
  nowotwór kości, amputacja prawego podudzia; proteza nogi.

 15. Drzewaszewski Mateusz, ur. 2000r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 16. Flis Kamila, ur.2002r.,
  retinoblastoma prawej gałki ocznej- niezbędna rehabilitacja.

 17. Flis Łukasz , ur. 2003r.,
  dysplasja oskrzelowa płucna, retinopatia przepuklina pachwinowa i pępkowa, opóźniony rozwój psychoruchowy; leczenie i rehabilitacja.

 18. Gasiński Mateusz, ur. 1996r.,
  cukrzyca typu I insulinozależną; rehabilitacja.

 19. Gepert Henryk, ur. 1960 r.
  utrata kończyny dolnej, potrzeba proteza.

 20. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983r.,
  niedowład spastyczny czterokończynowy; operacja.

 21. Gral Michał, ur. 2006r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowładem wiotkim czterokończynowym; rehabilitacja.

 22. Gronostaj Arleta, ur. 1991r.,
  choruje na cukrzycę insulinozależną typu I.

 23. Górka Alina, ur. 1962r.,
  martwica jałowa kości udowej lewej - endoproteza totalna; rehabilitacja.

 24. Guzewicz Bartłomiej, ur. 1998r.,
  wrodzona wada kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej; rehabilitacja.

 25. Iliminowicz Anna, ur.1996r.,
  choruje na zaćmę obuoczną, autyzm wczesnodziecięcy - iezbędne specjalistyczne leczenie i rehabilitacja

 26. Jaskulska Natalia, ur.1983r.,
  mózgowe porażenie dziecięce-niezbędna rehabilitacja.

 27. Jeżowski Jerzy, ur. 1958 r.
  wypadek na motorze uraz kręgosłupa, potrzebny zakup wózka oraz rehabilitacja.

 28. Jędrych Mateusz, ur. 1986r.,
  encefalopatia mikloniczna z padaczką; wózek elektryczny.

 29. Jon Zbigniew, ur. 1973r.,
  wypadek komunikacyjny - krwotok - niedowład czwórkończynowy; rehabilitacja.

 30. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987r.,
  cukrzyca typu I - insulinozależna ; rehabilitacja.

 31. Juszczyk Adrian, ur. 1988r.,
  neuropatia wzrokowa Lebera; zakup specjalistycznego komputera - 18 900 zł.

 32. Kielusiak Oliwia, ur. 2000r.,
  aparat ortopedyczny; rehabilitacja.

 33. Kiszczak Weronika, ur. 2000r.,
  zespół wad wrodzonych ( niedorozwój gałek ocznych, wady kostno-stawowe dłoni, małogłowie, rozszczep podniebienia ); leczenie i rehabilitacja.

 34. Władysława Kobeszko, ur. 1936r.,
  niedokrwienie prawej półkuli mózgu, choroba wieńcowa, napadowe migotanie przedsionków, pieniądze zbierane są na zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, w tym aparat do pomiaru gęstości krwi (INR).

 35. Kołatka Mateusz, ur. 1974r.,
  utrata obydwu kończyn górnych - nieszczęśliwy wypadek; naprawy pogwarancyjne protez kończyn górnych.

 36. Kotaniec Bartosz, ur. 2006r.,
  przepuklina oponowo-rdzeniowa; rehabilitacja.

 37. Kreft Dariusz , ur. 1988r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.

 38. Kreft Natalia, ur. 1997r.,
  cukrzyca typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna; rehabilitacja.

 39. Kucharski Jan, ur. 1948r.,
  cukrzyca, amputacja kończyny; proteza podudzia lewego.

 40. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995r.,
  urodził się bez rąk i stóp; protezy kończyn.

 41. Kuśnierz Adam, ur. 2003r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.

 42. Kwaśniewska Julita, ur. 2005r.,
  wada rozwojowa CUN, wodogłowie; rehabilitacja.

 43. Kwiatkowska Joanna, ur. 1987r.,
  plegia spastyczna, niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 44. Linowski Robert, ur. 1975r.,
  dyzartria, niedowład i ataksja prawych kończyn; rehabilitacja.

 45. Łazaronek Michał, ur. 1988r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej; proteza przedramienia lewego.

 46. Łowżył Krystian, ur. 1993r.,
  porażenie mózgowe, epilepsje; leczenie i rehabilitacja.

 47. Maciejewska Joanna, ur. 1982r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.

 48. Makowski Jan, ur. 1947r.;
  pęcherz neuronowy, stwardnienie rozsiane; rehabilitacja.

 49. Malak Dariusz, ur. 1996r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; niezbędna rehabilitacja.

 50. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 51. Marciniak Amanda, ur. 1992r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.

 52. Maternicka Magda, ur. 1978r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.

 53. Michałowska Agnieszka, ur. 1981r.,
  amputacja lewej kończyny dolnej; proteza - 40 000 zł.

 54. Młynarska Maja, ur. 2005r.,
  encefalomeningopatia; rehabilitacja.

 55. Mroczyński Jan, ur. 1966r.,
  uraz środkowoczaszkowy - zespół porażenny; rehabilitacja.

 56. Moroz - Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  porażenie kończyn dolnych, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 57. Muchowski Mateusz, ur. 1995r.,
  aftazja, alergia; rehabilitacja.

 58. Naczk Wiktor, ur. 2002r.,
  wada słuchu obustronna pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej; rehabilitacja.

 59. Nikiel Wiktor , ur. 2007r.,
  hemofilia typu B; rehabilitacja.

 60. Nowakowski Jakub , ur. 1994r.,
  fibroplazja soczewkowa; rehabilitacja.

 61. Os Wojciech, ur. 1971r,
  w wyniku wypadku stracił nogę - potrzebuje naprawy protezy i rehabilitacji

 62. Pacuk Anna, ur. 1973r.,
  Zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni); rehabilitacja.

 63. Paterka Krzysztof, ur. 1986r.,
  brak lewej ręki; zakup mioelektrycznej protezy.

 64. Pawłowski Jakub, ur. 2005r.,
  wrodzona wada serca, amputacja kończyny lewej; proteza nogi.

 65. Perkowski Jarosław, ur. 1961r.,
  wypadek komunikacyjny - amputacja kończyn dolnych; Protezy kończyn dolnych.

 66. Pomietło - Kura Beata, ur. 1972r.,
  amputacja pourazowa obu podudzi; protezy podudzi.

 67. Pudzianowski Norbert, ur. 2003r.,
  dystrofia mięśniowa typu Duschenne'a; rehabilitacja.

 68. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983r.,
  wypadek komunikacyjny - amputacja kończyn; Proteza nogi prawej.

 69. Ratkowska Sylwia, ur. 1998r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 70. Renecka Ingrid, ur. 2004r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 71. Robak Jakub, ur. 1998r.,
  porażenie mózgowe - niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 72. Robak Konrad, ur. 1998r.,
  porażenie mózgowe - niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 73. Rona Paweł , ur. 1997r.,
  porażenie mózgowe; leczenie.

 74. Rudnik Katarzyna, ur. 1995r.,
  retinopatia wczesniacza; leczenie i rehabilitacja.

 75. Sebastian Justyna, ur. 1976r.,
  zespół Devica; rehabilitacja.

 76. Sierocka Marta, ur. 1989r.,
  potrącona na pasach przez samochód, znaczny stopień niepełnosprawności; potrzebna rehabilitacja.

 77. Skrzypczak Dawid, ur. 2005r.,
  niewydolność nerek; rehabilitacja.

 78. Skurnóg Dorota, ur. 1979r.,
  Porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej; wymagana rehabilitacja.

 79. Sobisz Rafał, ur. 1990r.,
  niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym; leczenie i rehabilitacja.

 80. Sobisz Tomasz, ur. 1983r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy; rehabilitacja.

 81. Stachniuk Adam, ur. 1994r.,
  ślepota wcześniacza obuoczna; maszyna Braill'a.

 82. Stachowicz Rafał, ur. 1986r.,
  wypadek komunikacyjny - amputacja kończyny; proteza nogi.

 83. Stachyra Dariusz, ur. 1995r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, ślepota; wózek i sprzęt rehabilitacyjny.

 84. Strzałek Karolina, ur. 1989r.
  skolioza, cukrzyca; rehabilitacja.

 85. Szczepaniak Piotr, ur. 2006r.,
  Zespół Downa, opóźniony rozwój psychomotoryczny, wada serca; rehabilitacja.

 86. Mirosław Szczepański, ur. 1957r.,
  Zniedokrwienie prawej półkuli mózgu, choroba wieńcowa, napadowe migotanie przedsionków, pieniądze zbierane są na zabiegi rehabilitacyjne,sprzęt rehabilitacyjny, w tym aparat do pomiaru gęstości krwi (INR)

 87. Szmyt Jakub, ur. 2003r.,
  cukrzyca typu I; potrzebna rehabilitacja.

 88. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt, potrzebny inhalator.

 89. Trocha Karolina, ur. 1993r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia- niezbędna proteza bioelektryczna przedramienia prawego.

 90. Tyndzik Kamil, ur. 1992r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.

 91. Wielgus Przemysław, ur. 1984r.,
  wodogłowie- niedowład kończynowy po usunięciu guza rdzenia przedłużonego w 2009r. po leczeniu ropnia mózgu- przewlekłe wysiękowe stany zapalne stawów- niezbędne indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem metod PNF; terapia manualna, turnusy rehabilitacyjne; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym łóżka pionizującego.

 92. Wołoszczak Błażej, ur. 1997r.,
  padaczka lekooporna; zakup wszczepiennego stymulatora nerwu błędnego.

 93. Zaręba Aneta, ur. 1974r.,
  nowotwór narządów hormonalnych - przeszła 11 operacji; rehabilitacja.

 94. Zieliński Wiktor, ur. 2006r.,
  wrodzony niedorozwój kości udowej prawej; rehabilitacja.

 95. Zwierzchlewski Marcin, ur. 1980 r.
  mózgowe porażenie dziecięce, wymagana rehabilitacja

 96. Żmudzin Jerzy, ur. 1949 r.
  w 2011 amputacja prawej kończyny dolnej w wyniku niedokrwienia i zakrzepu tętnic podudzia, potrzebna proteza.

Darczyńcy proszeni są o dokonywanie wpłat na nr konta fundacji
MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem - dla ''imię i nazwisko podopiecznego''

 

81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41, fundacja@pomozity.org, nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
Copyright © 2004 Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". 

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz aby jak najlepiej dostosować treść do Twoich upodobań. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów na stroniePolityka prywatności.